ติดต่อเรา (Contact Information)

Image 01

 

สำนักอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ,

โทรศัพท์: 0-3835-8201(-07)
โทรสาร: 0-3835-8140
website: http://www.rmutto.ac.th

แผนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก