Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การผลิตสารให้ความข้นหนืดและสารให้ความคงตัวจากแป้งข้าวดัดแปรทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร / ดำเนินการแล้ว 100% / ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว