Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ความดันต่ำสำหรับผลิตอาหารเพื่อเป็นสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / ดำเนินการแล้ว 100% / ขอขยายเวลา