Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของน้ำมันปาล์มดิบผสมน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็ก () / ดำเนินการแล้ว30%