Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของปาล์มน้ำมันพันธุ์เดลี่ไนจีเรียภายใต้การจัดการน้ำ ปุ๋ยและวัสดุคลุมดินจากเศษเหลือทิ้งของปาล์มน้ำมันที่แตกต่างกัน () / ดำเนินการแล้ว60%