Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ : กรณ๊ศึกษาวัสดุเหลือใช้ /แหล่งเงินทุน : เครือข่ายภาคตะวันออกร่วมกับ สกอ.